Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 4
30
Thứ 5
Từ 300.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 3
27
Thứ 6
Miễn phí
Ho Chi Minh
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp